A. C. Meyers Vænge – ATP Ejendomme

STED: A.C. Meyers Vænge, København
OPDRAGSGIVER: ATP Ejendomme
PROGRAM: Udlejningsstrategi og lejemålsindretning
STØRRELSE: 15.000 m2
STATUS: 2015
SAMARBEJDSPARTNERE: ATP Ejendomme

I opgaven vedr. A.C. Meyers Vænge benyttede ATP Ejendomme SITEs viden om lejemålssøgning, idet SITE screenede ejendommen set med en potentiel lejers øjne, og udarbejdede en analyse af ejendommens potentiale, og eventuelle problematikker, i forhold til udlejning. På denne måde kunne ATP Ejendomme målrette deres udlejningsstrategi og eftersom at SITE allerede kendte ejendommen, var det naturligt at SITE i forbindelse med udlejningsprocessen også forestod forslag til disponering i forhold til potentielle lejere. Da Gjensidige indledte forhandling, bistod SITE med arealberegninger og udarbejdelse af brutto-/nettotal. Herefter blev SITEs ydelser mere "traditionelle", da vi forestod myndighedsbehandling samt ombygning. I denne opgave skete ombygningen i partnering med MT Højgaard, hvor SITE leverede tegninger og beskrivelser løbende igennem byggesagen.

projektbillede_5
projektbillede_4
projektbillede_2
projektbillede_8
projektbillede_7
projektbillede_6