ALLER MEDIA OSLO

STED: Oslo, Norge
OPDRAGSGIVER: Aller Media
PROGRAM: Bygherrerådgivning ved totalentreprise
STØRRELSE: 10.000 M2
STATUS: 2015
SAMARBEJDSPARTNERE: LOF Arkitekter, Norge

SITE har siden 2004 været rådgivet for Aller Media i forbindelse med nyopførelse og ombygning af flere af deres domiciler og andre ejendomme.

I 2011 bad Aller SITE om at være arkitekt i forbindelse med deres ønske om opførelse af et nyt domicil, for deres organisation i Norge. Domicilet i Oslo var udviklet af en lokal projektudvikler, og SITE blev i første omgang bedt om at bistå Aller med optimeret byggeprogram samt effektivitets analyser og arbejdsflow vurderinger. SITEs analyser førte til, at SITE som arkitekt tegnede et nyt projekt og kunne i denne proces forbedre bygningens energiforbrug, arbejdspladsindretning, dagslysforhold og dermed spare 1 fuld etage væk på 1.700 m2.

Endvidere har SITEs analyser og optimering af projektet sikret, at bygnings konceptet blev fremtidssikret i forhold til organisatoriske ændringer, samtidig med at indretningen fremadrettet tilvejebringer et optimalt indeklima og arbejdsrum for medarbejderne.
Arkitektonisk har SITEs projekt tilført de indvendige rumligheder en langt større dynamik ud mod et fælles atrium og har fået trappen i spil som et designmæssigt element der tilfører rummet en karakterfuld oplevelse. Eftersom projektudvikleren ikke kendte til Allers organisation og arbejdsflow blev SITE derfor garanten for at bygningen modsvarer de opstillede programkrav og lever op til Allers standard, brand og vision.
SITE førte tilsyn på den Norske udviklers projektkvalitet og økonomi, og granskede løbende projektet, for at sikre at Aller fik den kvalitet og de tekniske løsninger, der var aftalt blev overholdt. En hel del af de bæredygtige tiltag som bygningen indeholder, var ikke set før i Norge og bygningen er ligeledes præmieret som Norges bedste arbejdsplads.

01
02
0054
0060