Ascot Hotel

STED: Studiestræde, København
OPDRAGSGIVER: -
PROGRAM: Transformation af ejendom til hotel
STØRRELSE: 6000 m2
STATUS: 2017 - udføres i 2 faser
SAMARBEJDSPARTNERE: Niras, Helleflou Indretning

SITE arkitekter bistår bygherregruppen med at gentænke og udvikle den ikoniske funkisbygning til hotel. Den funktionalistiske bygning knyttes sammen med den gamle badeanstalt i Studiestræde (det nuværende hotel).
Hele den indvendige del bygges om, og der etableres 150 nye værelser - en fordobling af hotellets nuværende kapacitet.
Herudover gentænkes hele hotellets logistik, da den nye og gamle del skal kobles sammen med en ny og mere praktisk/driftsoptimerende disponering.
Hotellets 4-stjernede koncept udvikles i samarbejde med bygherrens indretningsarkitekt, med fokus på en nordisk, funktionalistisk atmosfære, med omhu for lysindfald, enkle detaljer og en naturlig materialitet.
SITE arkitekter har med strategisk tilgang til disponeringen opnået at tilvejebringe 30 værelser mere end i den oprindelig business case. Dermed forbedres økonomi og drift på længere sigt, uden at gå på kompromis med værelsernes kvalitet og placering. Logistikken planlægges nøje i to faser af hensyn til den løbende drift af det eksisterende hotel i den gamle badeanstalt. Herudover skal facader renoveres og genskabes i henhold til den bevaringsværdige bygnings modernistiske stil.