Asgård Børnehus

STED: Køge, Ølby
OPDRAGSGIVER: Køge Kommune
PROGRAM: Nybyggeri af børneinstitution inkl. legeplads
STØRRELSE: 1.000 m2
STATUS: 2010
SAMARBEJDSPARTNERE: NCC

SITE vandt 1. præmie i en konkurrence om en integreret børneinstitution med legeplads ved Asgård Skole i Køge, udført i partnering med NCC og Køge Kommune.

Institutionen skulle indpasses i skolens område og det arkitektoniske præg, der var her, og dermed blev farver, materialer samt skala tilpasset områdets kontekst.

Med udgangspunkt i at skabe en børneinstitution, hvor arkitekturen understreger og forstærker børneinstitutionens pædagogiske identitet, og udfordrer sanserne i børnehøjde, arbejdede SITE tæt sammen med kommunen og brugerne om at videreudvikle konkurrenceforslaget i en kreativ partneringproces.

Projektets arkitektoniske afsæt er at skabe mest mulig variation inden for den faste ramme, samt optimal udnyttelse af alle arealer, undgå spildplads og lange gangarealer. De vinklede rumligheder og skrå lofter giver alle rum deres helt særegne karakteristika, og der er arbejdet med varierende lysindfald fra facade og tag. Rummenes forskelligheder understøtter samtidig institutionens logistik og funktioner.

Projektet er færdigopført i 2010 med stor brugertilfredshed.

projektbillede_1
projektbillede_2
projektbillede_3
projektbillede_4