Rammeaftale ATP Ejendomme

STED: Storkøbenhavn
OPDRAGSGIVER: ATP Ejendomme
PROGRAM: Strategisk rådgivning for udlejning, spacemanagement/indretning, ombygning
STØRRELSE: mellem 150 – 23.000 m2
STATUS: Nuværende rammeaftale
SAMARBEJDSPARTNERE: Alectia, Niras, Orbicon, Procon

SITE har siden 2010 haft en rammeaftale med ATP Ejendomme hvor vi har bistået med rådgivning, der spænder bredt fra strategisk udlejningsstrategi og space management til konkrete byggeprojekter i forbindelse med ombygning af lejemål inkl. projektering og udførelse.

SITEs viden om erhvervsejendomme har resulteret i opgaver indenfor en bred portefølje af ejendomme i København og omegn, herunder Axel Towers, Frederiksborggade 15, A.C. Meyers Vænge 9, og mange andre større eller mindre lejemål. Alt efter projektets karakter yder vi rådgivning indenfor udlejning og finansiering, test layout for potentielle lejere, til optimering af arealer, bruger-/lejer-involvering, samt ombygning og indretning.
Vi bistår ATP Ejendomme med rådgivning omkring brugernes behov, som i kombination med vores store kendskab til byggeri, sikrer at de optimale valg og beslutninger tilflyder projektet i den rigtige rækkefølge.