Biblioteket Kilden

STED: Herlev
OPDRAGSGIVER: Herlev Kommune
PROGRAM: Totalrådgivning - omdisponering, ombygning, renovering, brugerinddragelse, projektering/byggeledelse af skole i drift
STØRRELSE: 1.200 M2
STATUS: 2016
SAMARBEJDSPARTNERE: Klaus Nielsen - Rådgivende ingeniører

I 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at sammenlægge skolebiblioteket på Kildegårdskolen og Hjortespring Bibliotek. Det nye fællesbibliotek skal fungere både som offentligt bibliotek og skolebibliotek og placeres på Kildegårdskolen.

Det eksisterende bibliotek på Kildegårdsskolen er blevet ombygget og udvidet så det kan rumme de nye funktioner. Facaden mod det indre gårdrum er blevet fremrykket og den eksisterende udvendige lysskakt er blevet inddraget og blevet gjort til en aktiv del af rummet. En stor siddetrappe er blevet opbygget ved lysskakten og glasgulv op til biblioteket forener de to rum med en visuel forbindelse. Nye lofter og gulve skal være med til at danne de nye rammer. Et helt nyt vindfang, beklædt med trælister er blevet skolens og bibliotekets ansigt udadtil og vil danne hovedindgang for hele skolen.

Ombygningen er udført mens skolen var i drift og på blot 5 måneder.

projektbillede02_970
projektbillede03_970
projektbillede_NY
projektbillede01_NY