Blågård Skole – Tandklinik

STED: Nørrebro, København
OPDRAGSGIVER: KEJD - Københavns Kommune
PROGRAM: Ombygning af skolelokaler til tandklinik
STØRRELSE: 185 m2
STATUS: 2011
SAMARBEJDSPARTNERE: Juul & Nielsen

SITE vandt i team med entreprenørfirmaet Juul &Nielsen opgaven vedr. sammenlægning, renovering og ombygning af Blågård Skole. Som delopgave hertil har SITE stået for udførelsen af Københavns Kommunes Tandplejes klinik i den gamle Hellige Kors Skoles lokaler. Fokus har været på tilvejebringelse af så optimale arbejdsforhold som muligt, i relation til de eksisterende rammer. Herudover skal indretningen understøtte det daglige flow af børn og voksne, der bruger klinikken.

projektbillede_6
projektbillede_4
projektbillede_7
projektbillede_8