Faxe Sundhedscenter

STED: Faxe
OPDRAGSGIVER: Faxe Kommune
PROGRAM: Totalrådgivning
STØRRELSE: ca. 6000 M2
STATUS: 2013
SAMARBEJDSPARTNERE: Lyngkilde Rådgivede ing. / B&L Arkitekter

SITE har arbejdet med at synliggøre og implementere Faxe Kommunes visioner for et moderne sundhedscenter, og udarbejdet en arkitektonisk strategi for hvordan centeret kan forankres i borgernes bevidsthed “som en by i byen”.

Workshops med private og offentlige aktører har haft til formål at udvikle et bæredygtigt koncept for brugen af såvel de eksisterende bygninger som den nye tilbygning, der komplementerer og understøtter rammerne for tværgående samarbejde blandt stedets aktører.

I tilknytning til de eksisterende, bevaringsværdige bygninger har SITE tegnet en ny samlende ankomstbygning, der inviterer borgerne inden for og rummer café, kantine og multisal. Den nye tilbygning bliver omdrejningspunktet for centret med fokus på rumlighed, fleksibilitet og fællesskab. Det lyse og spaciøse ankomstrum og multisal skaber kontrast til de traditionelle gangforløb, der mange steder præger det gamle hospital.

I kommunalt regi blev der blandt andet indrettet sengestuer, psykiatrisk modtagelse, behandlingsafsnit for udsatte borgere samt lokaler for fysioterapi, sundhedspleje og jordemoderkonsultation. Herudover blev der indrettet flere private tilbud såsom læge- og tandlægeklinik, fodklinik, høreklinik, lokaler for diætister, psykologer og en sexolog.

SITE har stået for alle workshops samt processen i forbindelse med indsamling af brugerinput, funktionskrav og ønsker fra alle interessenter. Faxe Sundhedscenter rummer omkring 16 private og offentlige aktører, og processen var dermed omfangsrig, da meget forskellige interesser skulle imødekommes i forhold til såvel indretningsmæssige krav som hensyn til klienter og besøgende. Samlet set blev der arbejdet for at tilvejebringe så meget synergi som muligt imellem alle interessenter for at skabe et dynamisk og fleksibelt miljø i sundhedscenteret.

faxe_sundhedscenter_projektbillede_visualisering_1200x980px_2
DCIM100MEDIADJI_0007.JPG
visualisering_interior_1200x980px
foto_interior_1200x980px_3ny
foto_interior_1200x980px_2ny
foto_interior_1200x980px
plantegning_35procent-af-a3-storrelse_1200x980px
facade_1200x980px