Karens Minde Kulturhus

STED: København SV
OPDRAGSGIVER: Københavns Kommune (BYK)
PROGRAM: Skitsering, projektering, udbud og tilsyn samt brugerinddragelsesproces
STØRRELSE: Nybyg 240 M2 / 1000 M2 renovering
STATUS: 2016
SAMARBEJDSPARTNERE: Strunge Jensen rådgivende ingeniører

SITE har arbejdet med at synliggøre og implementere kommunens visioner for et moderne kulturhus og har udarbejdet en arkitektonisk strategi for hvordan huset kan blive en levende del af Sydhavnen. Karens Minde er en delvist fredet ejendom samt bevaringsværdig bygning, med en levende og engageret brugergruppe.

En grundlæggende præmis for projektet har været at skabe synlighed og gennemsigtighed for huset og skabe sammenhæng til kvarteret og byen. I respekt for de eksisterende bygninger og i harmoni med det arkitektoniske udtryk har SITE tegnet en ny tilbygning mod gaden, som både fungerer som blikfang og ny indgang. For at opnå den ønskede kobling til sine omgivelser, har det været nødvendigt at gentænke husets flow og organisering. Hertil har vi udarbejdet en spaceplan-analyse og fået optimeret brugernes udnyttelse af de eksisterende faciliteter som tæller både bibliotek, værksteder, børnekulturhus, café, forsamlingslokaler m.m.

Den nye tilbygning er en harmonisk addition til det eksisterende hus. Bygningens fysiske rammer, materialevalg og den landskabelige behandling understøtter stedets historie og særegen karakter.

Der har gennem hele processen været samarbejde med brugerne og bygherre, blandt andet gennem workshops og brugermøder. Synergien fra alle interessenterne transformerer Karens Minde Kulturhus til et sted i balance og giver kulturhuset ikke bare nye kvadratmeter, men gør også de eksisterende bedre.
Det endelige projekt er blevet en løsning, der både løser husets indbyggede rumlige benspænd, brugerens ønsker til fremtiden og bygherres krav til projektet.

Der er tegnet hovedprojekt og afventer lige nu myndighedsbehandling

projekt01_1200
projekt02_1200
i1657_c07_k01_a4_h1_n1100_frem-stueplan_1200x980
facade mod nord