Kregme Børnehus

STED: Kregme
OPDRAGSGIVER: Halsnæs Kommune
PROGRAM: Nybyggeri af børneinstitution
STØRRELSE: 1.500 M2
STATUS: 2011
SAMARBEJDSPARTNERE: NIRAS, HHM

Institutionens overordnede princip er inspireret af det store vikinge langhus, 'Hedebyhuset', som man har fundet spor af på stedet. Bygningen består af to L-former, der ligger forskudt og roteret i forhold til hinanden. Herved etableres et stort fællesrum, som i vikingernes huse, der har en direkte forbindelse ud mod omgivelserne. Hele institutionen er disponeret ud fra et fleksibelt princip, hvor rummenes funktioner kan ændres, og fællesrummet kan indrettes til forskelligartede aktiviteter,og benyttes af lokalområdets beboere som samlingssted uden for institutionens åbningstid.

Det var et krav at materialer og komponenter krævede minimum vedligeholdelse samt at driften var optimeret. Institutionen er Danmarks første erhvervsbyggeri i lavenergiklasse 1 og der er anvendt jordvarme, solfangere og særligt energieffektive vinduer. Der er etableret gode dagslysforhold som, kombineret med et effektivt belysningsanlæg med dagslysstyring og energieffektiv ventilation, sikrer et lavt energiforbrug til belysning og klimastyring.

projektbillede_skaret
projektbillede_skaret_2
projektbillede_2
projektbillede_3
projektbillede_6
projektbillede_1