Langelinie skolen

STED: Østerbro, København
OPDRAGSGIVER: BYK, Københavns Kommune
PROGRAM: Totalrådgivning på renovering, ombygning, tilbygning af skole
STØRRELSE: 6.400 M2
STATUS: 2014-2016 (etape 1 afsluttet)
SAMARBEJDSPARTNERE: Strunge Jensen A/S rådgivende ingeniører

SITE vandt Københavns Ejendommes udbud om gennemførelse af ny tilbygning samt helhedsrenovering, klimatilpasning og modernisering af Langelinieskolens øvrige bygninger.
Opgaven blev oprindeligt startet af NOVA5, i forbindelse med sammenlægning af Kastelvejens Skole og Langelinieskolen.

Opgaven var særdeles kompleks, da den bestod af en ny tilbygning på 1.400 M2, hvor byggeriet var påbegyndt et år før SITE og Strunge overtog opgaven, men hvor man ikke var nået længere end til kælderen. Hele projektet er - samtidigt med at der bygges - blevet detaljeret, og der er indsendt supplerende byggeandragende.

Der er arbejdet med de arkitektoniske virkemidler på den nye tilbygning, så bygningen kan spille op til nabobygningerne. Facaderne er udført i tombak og strækmetal, med en detaljering og respekt for nabobygningernes gesimshøjder og rytme. Mod skolegården skifter bygningens facader karakter, da de er udført som en listebeklædning i cedertræ.

Alle de eksisterende bygninger skal efterfølgende renoveres og moderniseres og SITE er ved at udarbejde et nyt udbudsprojekt, baseret på helt nye lærings-principper for skolebyggeri.

Som nye totalrådgivere har vi kunne nå at få implementeret den nye skolereform, så skolen får helt nye og tidsvarende læringsmiljøer, og lærerne får et moderne arbejdsmiljø der understøtter dem fagligt.

renset_trappe_thumbnail
langelinie_1200x1200
gårdfacade_1200 smal
facade_1170_546