Ølsted børnehus

STED: Ølsted
OPDRAGSGIVER: Halsnæs Kommune
PROGRAM: Tilbygning og ombygning af børneinstitution
STØRRELSE: 300 m2
STATUS: 2010
SAMARBEJDSPARTNERE: NIRAS

Den nye vuggestueenhed er opført som en fleksibel bygning, der med en dynamisk placering kobles til den eksisterende institution med en overdækning, hvor tagene mødes henover et fælles uopvarmet ude/inde-areal. Institutionen vil i fremtiden kunne udvides med flere enheder efter samme koncept.

Tilbygningen til Ølsted Børnehus er tænkt som en selvstændig og veldefineret ramme omkring voksne og børn, hvor indretningen giver mulighed for et fleksibelt miljø med åbenhed, overskuelighed og plads til udfoldelse.

Arkitekturens skala er i børnehøjde og tilbygningen kan både fungere selvstændigt, men har også en funktionel og klar sammenknytning til den eksisterende institution, som kan tilgodese et godt samspil mellem den nye og den eksisterende bygning. Bygningens facade knækkes svagt og taget vrides for at give en rumlig variation og et optimeret legeareal.

Bygningen er opført i lavenergiklasse 1 og har fokus på optimerede dagslysforhold og behageligt indeklima.

projektbillede_1
projektbillede_skitse_2
projektbillede_skitse