RESPUBLIKA HOTEL

STED: Kaunas, Litauen
OPDRAGSGIVER: UAB Achikadas
PROGRAM: Projektudvikling af hotelkompleks med 1.500 værelser og tilhørende restaurant og retail i bunden
STØRRELSE: 30.000 m2
STATUS: 2007
SAMARBEJDSPARTNERE: Rambøll, Litauen

I samarbejde med Rambøll, Litauen udarbejdede SITE Arkitekter et idékoncept for et nyt hotel i Kaunas, Litauen.
SITE forestod disponering og arkitektonisk hovedgreb, samt planlægning af hotellets logistik og sammenhæng med restauranter og retail i bunden af bygningen.

Bygningens hovedgreb var et "H", udlagt som to forskudte stænger, bundet sammen på tværs. Forskydningen af bygningskroppene gav mest muligt lys og udsigt til alle værelser, mens den tværgående bygning bidrog til en rationel logistik for flugtveje og elevatorer. Bygningskroppene blev nøje planlagt ud fra optimale værelsesstørrelser og brandzoner, samt udsigt og lys.

Basen af bygningen blev udlagt som en mere fri og flydende form, som "H'et" stod på. De skrå linjer forbandt bygningskroppene med forskudte plan, for at skabe en indbydende ankomstsituation, og mulighed for at udnytte facader som blikfang hele vejen rundt om bygningen, som var placeret i et grønt område midt i byens centrum.