Steno Diabetes Center

STED: Herlev Hospital
OPDRAGSGIVER: Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital
PROGRAM: Diabetes Center (research, behandling, information)
STØRRELSE: 30.000 m2
STATUS: 2017
SAMARBEJDSPARTNERE: Nord Architects, Nickl and Partners, GHB Landscape, Tyréns A/S

Det nuværende Herlev Hospital er et signifikant sted med en særlig historie. Stedet efterlader en arkitektonisk udfordring, som dikterer, at man forholder sig til konteksten, og ikke mindst har en holdning til, hvordan det nye SDCC skal indpasse sig. SDCC læner sig op ad både det ældre og det fremtidige hospitals hovedtemaer, med tydelige, funktionelt adskilte bygningskroppe, cirklen, kvadratet og de klare opdelinger i funktion, som tårnet rummer. Centret og dets omgivelser introducerer på samme måde landskabet som forlængelse af parkområdet mod syd, og den indre ankomsthave mod vest i bygningen.

Arkitekturen i nye sundhedsbyggerier skal være robust, fleksibel og fremtidssikret. De fysiske rammer er af altafgørende betydning for brugernes velbefindende og for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde.

Afsættet for projektet er ambitionen om at skabe et projekt af høj international standard. I arkitektonisk forstand søger vi med SDCC at skabe en ny typologi, som bevæger sig i grænselandet imellem hospital og hjem. Vi udfordrer og gentænker det traditionelle institutions-begreb, så det får en helt ny form og arbejder indenfor en anden ramme end den gængse. Vi arbejder med et nyt og udvidet sundhedsbegreb, der af-institutionaliserer og løfter projektet til nye højder. SDCC bliver genkendeligt og imødekommende i kraft af den nedbrudte skala i bygningsvolumenerne, og forholder sig til den menneskelige dimension og kroppen. Medarbejderne, patienterne og de besøgende skal ikke opleve sig som en lille brik i et stort kompleks, men skal overalt i bygningen kunne relatere sig til skalaen.

I den helt store skala kobler SDCC sig på Herlev Kommunes kulturakse og bliver dermed en del af det større, mangfoldige kulturelle forløb, der har kontakt med byen. Vi tilføjer en ny mulighed for at tage en tur forbi SDCC, et sted, der tilbyder mange oplevelser og aktiviteter til gavn for hele byen, som en del af det fælles åbne og tilgængelige landskab.

projektbillede_diagrammer_1
projektbillede_diagrammer_2
facade_projektbillede_skaret
facade_projektbillede_skaret_1
projektbillede_situationsplan
projektbillede_plan0
ude_projektbillede_skaret_2
ude_projektbillede_skaret
projektbillede_skaret_2
projektbillede_skaret
trappe_skaret
trappe_skaret_1
projektbillede_snit
projektbillede_snit_2