Transformation

Vi har i Danmark flere end 2,5 millioner bygninger, som står for 43% af det samlede danske energiforbrug. Den eksisterende bygningsmasse repræsenterer en værdi på ca. 3.700 milliarder kr. og den løbende renovering og transformation af disse bygninger, beskæftiger mere end 100.000 personer. *

Vores bygningsarv repræsenterer derfor ikke kun historiske og kulturelle værdier, men også store økonomiske interesser. Det også i de eksisterende bygninger, at potentialet for at fremme en bæredygtig fremtid er størst, gennem energioptimering og opdatering af de tekniske installationer.

Hos SITE Arkitekter arbejder vi med skabe værdi på basis af den eksisterende bygning, men vi skelner ikke mellem nybyggeri og renovering, ligesom vi ikke opdeler bygninger efter deres funktioner. Vi arbejder med udvikling og en foranderlig arkitektur, som kan transformere den oprindelige bygningsstruktur, eller det oprindelige afsæt til noget unikt, der afspejler vores tid, uden at glemme udgangspunktet.

En gammel bygning kan få nyt liv, med en ny funktion og det har altid været mere bæredygtigt at genbruge frem for at nedbryde og bygge nyt. Transformation handler om at afklare og bevare eksisterende værdier og i processen skabe nye kvaliteter, som både bevarer og forlænger bygningens livscyklus, men også udvider mulighederne for nye brugere.

Transformation stiller store krav til arkitekternes viden om byggeteknik og vores kunstnerisk indlevelse i den arkitektoniske kulturarv. Men der stille lige så store krav til vores fornemmelse for vores egen tid og en innovativ tilgang til opgaven med at skabe foranderlig arkitektur.

SITE Arkitekter er en byggende tegnestue, som har rådgivet et stort udsnit af de største private som offentlige bygherrer. Vi har i snart 10 år haft transformation som vores primære opgave og har opsamlet den nødvendige viden gennem vores projekter, til at sikre at bygherren altid får værdiskabende arkitektur og en bæredygtig opgradering af sin ejendom.

* kilde: renover.dk

1200_700 kulturanstalten - Kopi
1200_700 strandmøllen - Kopi