Trørød Børnehus

STED: Vedbæk
OPDRAGSGIVER: Rudersdal Kommune
PROGRAM: Nybyggeri og renovering af daginstitution
STØRRELSE: 1.500 M2
STATUS: 2016
SAMARBEJDSPARTNERE: Søren Jensen, rådgivende ingeniører

"DET SMÅ I DET STORE"
Visionen var at understøtte børnenes tryghed, trivsel og udvikling i mindre enheder. Institutionen består således af 4 klynger, der hver især kan fungere som små selvstændige enheder med to aktivitetsrum og et ”lokalt” fællesrum. Herfra kan man bevæge sig ud i ”verden” og have aktiviteter i det store fællesrum, eller i dedikerede projektrum. Vi valgte at nedbryde skalaen i både rum, arkitektonisk udtryk og materialitet for at kunne understøtte nærhed, tryghed og genkendelse i børnehøjde.
I Kohavehusets tilfælde er oplandet parcelhuskvartererer med enfamilie boliger. Vi valgte derfor at tage arkitekonisk afsæt i det velkendte ”hus” med sadeltag, for at børnene mødes af et genkendeligt udtryk. For samtidigt at skabe et mere udfordrende og fleksibelt univers, er de små huse lagt sammen under ét tag, der samlet skaber et dynamisk landskab, der samler klyngernes ”huse” under ét. Tagformerne skaber et tredimensionelt rumligt og bevæget landskab, som også knytter sig til legepladsens kuperede terrænforhold.

Kohavehuset er indvendigt som en Babuschka dukke, der rum for rum bliver større, som man bygger uden på den. Børnene kan vælge de nære og trygge rammer inden for den velkendte klynge, eller de kan udfordres i aktivitetsbaserede projektrum/fællesrum, hvor de kan tilvælge særlige aktiviteter der interesserer og udfordrer dem på tværs af tilhørsforhold og alder.

Institutionen rummer 4 pædagogiske grupperinger med i alt 150 børn og stod færdig til indflytning i februar 2016.

trorodbornehus_2_projektbillede_1200x980pxny
trorodbornehus_9_projektbillede_1200x980px
trorodbornehus_7_thumbnail_1200x560px
trorodbornehus_11_projektbillede_1200x560px
trorodbornehus_15_projektbillede_1200x980px
trorodbornehus_8_projektbillede_1200x980px
plan_1200x980px
snit_opstalt_1200x980px
Trørød Børnehus│Architects: Site Arkitekter│Photo: Rozbeh Zavari
Trørød Børnehus│Architects: Site Arkitekter│Photo: Rozbeh Zavari