Valby Skole

STED: Valby
OPDRAGSGIVER: KEJD/Københavns Kommune
PROGRAM: Helhedsrenovering, klimasikring og etablering af ny legeplads
STØRRELSE: 10.000 m2
STATUS: 2016
SAMARBEJDSPARTNERE: Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører

SITE Arkitekter og Strunge Jensen fik via en 3-årig rammeaftale med Københavns Kommune opgaven angående Valby Skole i direkte tildeling i januar 2014.

Helhedsrenoveringen blev udført inden for indsatsområderne ind- og udvendig genopretning, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklimaforhold og tilgængelighed. Grundtanken i helhedsrenoveringen var at samle og koordinere indsatsen på de forskellige områder, så der opnås effektivitet og synergieffekt. I den store aula blev der arbejdet med akustiske inventarløsninger, som forbedrer læringsmiljøet ved at skabe flere rum i rummet. Herudover var fokus på modernisering af faglokaler og øvrige arealer med mangeartede anvendelser samt tiltag til inklusion og pædagogisk IT. Der blev ombygget flere faglokaler for at tilgodese mere gruppearbejde og forskellige aktivitetsmuligheder. Legepladsen fik en helt ny landskabsplan, der tilgodeser både leg og læring med nyt udfordrende inventar. Herudover udførtes klimasikring, genopretning af murværk, belægninger, døre, gulve, elinstallationer, tekniske anlæg, rør, ventiler og armaturer. Energirenoveringen blev udført ved opsætning af PIR-følere og dagslysstyring. Klimatilpasning ved skybrudssikring af terræn, bygninger, afløb, herunder fugtsikring af sokkel og kældervægge.

facade_1200x980px
valby_skole_thumbnail_1200x980px
projektbillede_7
dav
dav
dav
dav
legeplads_1200x560px
skydedor_1200x980px
legeplads_1200x980px